Insolventnost

Pravne oziroma fizične osebe, ki imajo težave s plačilno sposobnostjo, so insolventne. Insolventnost pomeni predvsem, da dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti oziroma da postane prezadolžen (dolgovi presegajo vrednost celotnega premoženja). Ko nastopi tak položaj, mora subjekt izvesti določene aktivnosti, ki jih ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in [...]

Dostop delodajalcev do izdanih elektronskih bolniških listov

Delodajalci in zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo prispevka in so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezno prevzemajo elektronske bolniške liste za svoje zaposlene na spletnem portalu SPOT (http://spot.gov.si), in sicer za začasno zadržanost od dela od 1. 2. 2020 dalje, zato jih zaposlenim ni več potrebno dostavljati svojemu delodajalcu. Izjema so tisti zavarovanci, […]